Александър Манолев

Александър Манолев

Александър Манолев е завършил Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Петрич с профил „Счетоводство и Контрол“. Получил висшето си образование в един от водещите икономически университети в света University College London, Великобритания. Притежава редица специализации в България и чужбина, сред които: “Управление на структурни проекти на ЕС”, организиран от ЕК, Будапеща; “Бизнес Комуникации и Връзки с медиите”, University College London; „Инвестиции в развиващи се пазари”, Джей Пи Морган, Лондон.

Започва професионалната си кариера в Националното сдружение на общините в Република България, където отговаря за подготовката на проекти за европейско финансиране. Работил е в областта на маркетинга и е заемал позиции на средно и висше управленско ниво в редица компании.

Назначен за заместник-министър на туризма във второто правителство с министър-председател Бойко Борисов. През 2016 г. поема управлението на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Ръководи агенцията до избирането му за народен представител на извънредните парламентарни избори на 26 март 2017 г. В периода 2017 – 2019 г. е заместник-министър на икономиката на Република България с ресор иновации, малки и средни предприятия, индустриални зони и военно-промишлена индустрия.
Владее английски, испански и гръцки език.

Семеен с три деца.

  • Рождена дата:28 април 1976 година
  • Образование:University College London

Специализации:

"Управление на структурни проекти на ЕС”

организиран от ЕК, Будапеща

"Бизнес Комуникации и Връзки с медиите”

University College London

„Инвестиции в развиващи се пазари"

Джей Пи Морган, Лондон

Политическа кариера:

Заместник-министър на туризма

Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Народен представител в 44-то Народно събрание

Заместник-министър на икономиката

Интервю за перспективите пред индустриална зона Сандански

България ще има търговско предстaвителство в Македония

Предстои да бъдат подкрепени финансово близо 3000 компании