Насърчаване развитието на българските малки и средни предприятия

Насърчаване развитието на българските малки и средни предприятия

Като ресорен заместник-министър Александър Манолев инициира провеждането на регулярни срещи с представители на малки и средни предприятия и техните браншови организации за обсъждане на оперативни проблеми и инструменти за развитие на тяхната дейност.

В рамките на срещите бяха обсъждани теми като кадровата обезпеченост на предприятията; възможностите за европейско финансиране; подпомагане на експорта и презентирането на чужди пазари; внедряването на иновации и подобряване на конкурентоспособността.

В срещите участие взимаха и ресорни заместник-министри от други ведомства, както и представители на други институции.

Работата в подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия бе надграждана и на редица форуми и специализирани събития. В това число през 2017 г. eBay за първи път проведе свое годишно събитие в страна от Източна Европа именно в България, а заместник-министър Манолев бе единственият представител на българските институции, който бе поканен да вземе участие в него.

През 2018 г. изнасяме средно на месец стоки за 2,2 млрд. евро. Това съо...
Министерството на икономиката и световният гигант eBay стартират с...