Изграждане на Индустриална зона – Сандански

Изграждане на Индустриална зона – Сандански

По инициатива на Александър Манолев през 2017 г. бе подписан Меморандум за изграждане на индустриална зона – Сандански между Национална компания „Индустриални зони“ и Община Сандански.

Това е проект, който според редица специалисти има огромен потенциал. Тази индустриална зона ще се намира:

– На 500 км. от 9 европейски столици и най-големия град в Европа – Истанбул.
– На 2 часа път / или на около 170 км. от икономическите центрове:

    • На България – София;
    • На Северна Гърция – Солун;
    • На Република Северна Македония – Скопие.

Намира се на Общоевропейски транспортен коридор №4 и е на кръстопът към два ГКПП-та: с Гърция, и с Република Северна Македония.

Може да предложи магистрална свързаност до Солунското пристанище и е в непосредствена връзка до главната жп. линия София – Солун.

Допълнителен плюс за проекта е предстоящото завършване на АМ „Струма“, което ще даде възможност и за бърза връзка със София, Белград и Западна Европа.
Още едно доказателство за потенциала на проекта е организирането на българо-гръцки бизнес форум в деня на неговото стартиране, в който по покана на Александър Манолев в Сандански бяха над 50 гръцки бизнесмени за проучване на зоната и възможностите за инвестиции в общината.

Насърчаване развитието на българските малки и средни предприятия

Насърчаване развитието на българските малки и средни предприятия

Като ресорен заместник-министър Александър Манолев инициира провеждането на регулярни срещи с представители на малки и средни предприятия и техните браншови организации за обсъждане на оперативни проблеми и инструменти за развитие на тяхната дейност.

В рамките на срещите бяха обсъждани теми като кадровата обезпеченост на предприятията; възможностите за европейско финансиране; подпомагане на експорта и презентирането на чужди пазари; внедряването на иновации и подобряване на конкурентоспособността.

В срещите участие взимаха и ресорни заместник-министри от други ведомства, както и представители на други институции.

Работата в подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия бе надграждана и на редица форуми и специализирани събития. В това число през 2017 г. eBay за първи път проведе свое годишно събитие в страна от Източна Европа именно в България, а заместник-министър Манолев бе единственият представител на българските институции, който бе поканен да вземе участие в него.

През 2018 г. изнасяме средно на месец стоки за 2,2 млрд. евро. Това съо...
Министерството на икономиката и световният гигант eBay стартират с...