С общо 5,4 млн. лв. ще бъдат финансирани 24 проекта по Националния иновационен фонд

С общо 5,4 млн. лв. ще бъдат финансирани 24 проекта по Националния иновационен фонд

С общо 5,4 млн. лв. ще бъдат финансирани 24 проекта по Националния иновационен фонд (НИФ). Това стана ясно по време на днешното заседание на Управителния съвет на фонда, което бе председателствано от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев. Класирането на одобрените проекти ще бъде публикувано на сайта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия днес, а реалното им изпълнение ще започне в края на тази година.

Рекордно рано приключва цялата процедура по Националния иновационен фонд през тази година, стана ясно по време на заседанието. При минали конкурсни сесии са били чести случаите договори със спечелилите кандидати да бъдат подписвани в последните дни на годината. „За да отстраним констатираните грешки в миналото през тази година променихме и оптимизирахме много от правилата за кандидатстване и оценка на получените проекти и виждаме първите резултати“, каза зам.-министър Манолев. По думите му освен одобрените 24 проекта са класирани и 3 резервни, за да не се допусне загуба на средства по фонда. „Надявам се, че с подобряването на работата на фонда и качеството на проектите, ще можем в бъдеще да се борим и за по-голям бюджет, защото без иновации не можем да очакваме устойчив ръст в българската икономика“, подчерта Александър Манолев.

Настоящата Девета сесия на Националния иновационен фонд се проведе по изменени правила, в които бяха оптимизирани сроковете и начина на последваща оценка. Намалени бяха разходите за дълготрайни материални активи по проектите от 60% на 50%. Целта е да се насърчи интелектуалния труд, а не инвестициите в готово оборудване. В същата логика бяха направени и промени, които предвиждат намаляване на до 10% от средствата за външни услуги (до сега този процент е бил 25). Така се таргетират по-добре и потенциалните кандидати, за да отговорят на стратегическите цели на НИФ. С цел повишаване на качеството на проектите, които се финансират се увеличи и нужният брой точки за класирането им – от 60 на 70. Организирана бе и широка публична кампания за популяризиране на възможностите по фонда.

„Въпреки сериозните промени, които инициирахме и приложихме в тази сесия ще направим пълен преглед на настоящата сесия и ще предложим още изменения през 2019 г., за да направим фонда още по-работещ“, категоричен бе икономическият заместник-министър.

Основната цел на Националния иновационен фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност. Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел усвояване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Фондът цели да подобри пазарния резултат за предприятията и за обществото, изразен в по-добри цени за по-високо качество, увеличаване обема на производство, намаляване използването на ресурси и увеличаване на инвестициите в ефективни предприятия. От неговото създаване до сега са проведени 8 конкурсни сесии и са инвестирани над 48 млн. лв. в повече от 450 технологични проекти.