Зам.-министър Александър Манолев: Компании в Кюстендил изпълняват европейски проекти за над 35 млн. лв.

Зам.-министър Александър Манолев: Компании в Кюстендил изпълняват европейски проекти за над 35 млн. лв.

Проекти за внедряване на иновации и подобряване на конкурентоспособността на обща стойност от над 35 млн. лв. се реализират от предприятия в Област Кюстендил. Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев се срещна с Ваньо Костадинов, управител на фирма „Витал“ и член на председателския съвет на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи, и Йордан Беловодски, изпълнителен директор на асоциацията. Шивашката индустрия е сред водещите отраслови сектори в региона.

Статистиката показва, че към настоящия момент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) на територията на област Кюстендил са сключени общо 17 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на сключените договори възлиза на 16 млн. лв. Още по-активни са били компаниите от региона през миналия програмен период, като по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” в периода 2007 – 2013 г. успешно приключили са 34 договора, а изплатената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 20 млн. лв.

„Европейските проекти ни помогнаха да изградим предприятия, които могат да се конкурират с водещите производители в Европа“, посочи Ваньо Костадинов. По думите му подобни инвестиции, без помощта на европейските фондове, са непосилни за бизнеса. Той подчерта, че основен проблем за сектора е недостигът на работна ръка, като даде пример със собственото си предприятие, в което към момента работят 160 души и има създадени и напълно оборудвани още 140 работни места, за които липсват кандидати.

Зам.-министър Манолев се запозна с производствения процес и поздрави компанията за резултатите, които постигат. Той се ангажира да се търсят механизми за приоритизиране на региона при планирането на бъдещите процедури за европейско финансиране, тъй като компаниите са много активни, но са в по-неблагоприятно положение от други райони в страната. Икономическият заместник-министър представи и работата по застъпване на дуалното образование и мерките за облекчаване на изискванията при внос на кадри от трети страни.

В Кюстендил работи и най-голямото предприятие за производство на врати на Балканите – интериорни и блиндирани. Инвестицията, която са направили от „Евростил“ надхвърля 20 млн. лв., а продукцията им се експортира за редица страни в Европа, сред които Италия, Румъния и др. Техни продукти се изнасят дори и за Мексико. Годишният производствен капацитет на предприятието е над 160 000 врати, а всеки ден от поточната линия излизат 800 врати.

„Подобни предприятия са гордост за българската икономика“, посочи зам.-министър Манолев. Той обсъди с ръководството на компанията проблемите, които срещат и натрупания опит при навлизането им на нови пазари. „Можете да разчитате на пълна подкрепа от нашите търговски аташета зад граница при търсене на нови партньори и проучване на нови пазари“, подчерта Александър Манолев.