Три иновационни хъба от България са избрани за участие в проект на ЕК за насърчване на дигитализацията на икономката

Три иновационни хъба от България са избрани за участие в проект на ЕК за насърчване на дигитализацията на икономката

България ще участва с три иновационни хъба в рамките на проекта на Европейската комисия „Smart Factories in new EU Member States“. Формалният старт на инициативата бе даден в София от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, който участва в откриващата конференция по проекта.

В рамките на проекта одобрените дигитални иновационни хъбове ще се възползват безвъзмездно от професионалните услуги на „Прайсуотърхаус Купърс“ и Европейската комисия. Основната цел е да се осигури по-голям достъп на малките и средните предприятия до експертно знание в областта на технологиите, инструменти за развитие и тестване на дигитални технологии, както и услуги, свързани с финанси и иновации. Конкуренцията бе сериозна – близо 140 кандидата от Централна и Източна Европа се състезаваха да попаднат във финалния списък от 34 хъба по проекта.

„За нас е силен знак, че България е домакин на това събитие и се надяваме участниците да успеят да се възползват максимално от възможностите, които предоставя проекта“, каза зам.-министър Манолев. По думите му България разполага с най-бързо развиващия се ИКТ сектор в Югоизточна Европа. Дейностите в областта на информационните технологии формират над 30% от производството и над 40% от добавената стойност в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, а дейността Информационни услуги формира около 5% от производството и 6% от добавената стойност в сектора, стана ясно от неговото изказване.

„Средният брой на заетите в областта на информационните технологии за периода януари-септември 2017 г. е над 51 хил. души и нараства със 7% спрямо предходната година“, допълни Александър Манолев. Той цитира и данни, според които заетите в сектора растат средно с 9% на година, което показва и устойчив ръст.


Икономическият заместник-министър посочи част от предимствата, които страната ни има в областта на ИКТ и акцентира на важността на комплексни инициативи като „Индустрия 4.0“ за насърчаване на процеса на дигитализация. „Тя трябва да обхване колкото се може повече сектори на икономиката, а ключът към всяка цифрова трансформация са хората, които ще трябва да я осъществят“, допълни още Александър Манолев.

Организатори на двудневната конференция, която се провежда в София Тех Парк са Европейската комисия, PwC България и Oxford University Innovation Oxentia. Участие взеха представители на 34-те хъба селектирани по проекта, на институции, неправителствени организации, университети и др.