Зам.-министър Манолев: Процедури за над 400 млн. лв ще стартират през 2018 г. по ОПИК

Зам.-министър Манолев: Процедури за над 400 млн. лв ще стартират през 2018 г. по ОПИК

Съгласно индикативната годишна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2018 г. ще бъдат обявени процедури за над 400 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на публично събитие за представяне на напредъка в работата по програмата.

„Към днешна дата по ОПИК са изплатени над половин милиард лева или над 20% от общия бюджет. Това са средствата, които вече са инвестирани в българската икономика и са достигнали до бизнеса“, каза зам.-министър Манолев. Той допълни, че до момента са сключени общо 1 461 договора по програмата на обща стойност 1.32 млpд. лв., голяма част, от които са в процес на изпълнение. Обявените процедури от началото на програмния период са на за 1,57 млрд. лв. което е около 63 % от бюджета на ОПИК. „Тези цифри показват, че и към днешна дата ОПИК е една от най-добре работещите оперативни програми в България и към този момент по нея няма опасност да бъдат загубени средства“, подчерта Александър Манолев.

Екипът на Министерството на икономиката е амбициран да създаде механизми за още по-лесно достигане до средствата от оперативната програма до бизнеса за конкретни дейности, за които анализите показват, че има нужда от подкрепа, стана ясно по време на събитието. „По тази причина сме разработили две ваучерни схеми, по които средствата ще могат да се ползват по много улеснена процедура и които вярваме, че също ще доведат до стимул за малките и средни предприятия в България“, обясни зам.-министърът. Едната от тях има за цел да се улесни достъпа на малките и средните предприятия до цифрови ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии. Предвижда се общият ѝ бюджет да бъде близо 10 млн. лв., а ваучерите да са на стойност от 20 до 50 хиляди лева в зависимост от пакета дейности, които ще бъдат подкрепяни.

По другата, малки и средни компании ще могат да се възползват от общо близо 4 млн. лв. финансиране, за да излязат на фондовата борса. По новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса на стойност до 50 хил. лв. под формата на ваучер. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на класическите механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства, а именно вече познатите грантово финансиране и инструменти за финансов инженеринг. Чрез процедурата компаниите ще получат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване на дейността си.

В рамките на събитието бе представено и изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за МСП“, която също се управлява от Министерство на икономиката и предоставя кредити на българските предприятия. България е третата държава в ЕС, която взе решение да се включи в хоризонталния инструмент на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и за по-малко от година успя да сключи споразумение с Европейския инвестиционен фонд. Благодарение на това към днешна дата са отпуснати кредити на обща стойност над 156 млн. евро на 9 търговски банки и 1 лизингово дружество, стана ясно по време на събитието.

Във форума участие взеха и главния директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” Ивелина Пенева, нейният заместник Калин Маринов, експерти от ОПИК и др.