Зам.-министър Манолев: Инициираме регулярни срещи с браншовите организации

Зам.-министър Манолев: Инициираме регулярни срещи с браншовите организации

Разработен е примерен договор за дуално обучение, който урежда взаимоотношенията между работодател и ученик. Той има за цел да подобри условията за приложение на дуално образование в България. Това съобщи заместник-министъра на икономиката Александър Манолев на среща с браншови и отралови организации. Документът е разработен от Министерството на икономиката и е представен на междуведомствената работна група под ръководството на Министерството на образованието и науката за обсъждане. Идеята е, чрез него да се подпомогне обучението на квалифицирани кадри, както и учениците да намерят своята реализация на пазара на труда. Мярката е част от поредицата от стъпки за развитие на дуалното обучение, които се предприемат от двете министерства.

„Основен приоритет за екипа на Министерството на икономиката е да има постоянна връзка с представителите на бизнеса. Затова инициираме провеждането на такива срещи всеки месец като предварително ще се обявяват теми по сектори и индустрии, за да са максимално оперативни“, обясни зам.-министър Манолев по време на срещата. Той представи част от приоритетите и предприетите действия от Министерството на икономика като акцентира на мерките за намаляване на административната тежест. „Това е приоритет за целия кабинет и в тази посока се предприемат координирани действия от всички администрации“, подчерта Александър Манолев. По думите му вече е направен пълен преглед на услугите и разрешителните режими в системата на Министерството на икономиката като се облекчават с различни мерки 60% от тях.

Привличането на инвестиции и подкрепата към българския бизнес за излизане на чужди пазари ще е основен приоритет, стана ясно от неговите думи. Това е било и основна тема на проведената годишна среща с търговските аташета зад граница. „Важен е оперативният ни контакт с браншовите организации, за да можем да свързваме чуждите инвеститори с конкретни фирми за разработване на общи проекти или осигуряване на доставки, за да може нашият бизнес да се възползва максимално от външните капитали“, посочи заместник-министърът. Той акцентира и от нуждата за по-добро планиране на участията в международни изложения и борси. „Бизнесът трябва да знае поне година по-рано къде ще има участия на подобни форуми, за да може да планира ефективно представянето си“, допълни Александър Манолев.

Много от въпросите поставени от бизнеса бяха свързани с изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, като зам.-ръководителя на Управляващия орган Калин Маринов представи процедурите, които в момента са в ход. Към момента са разкрити четири мерки на обща стойност 40 млн. лв. по програмата, които са на различен етап на оценка или изпълнение, стана ясно от неговото изложение. Сред другите обсъждани въпроси бе подкрепата за организиране на специализирани форуми в България, създаването на стимули и въвеждане на регулации за някои сектори и др. Поради множеството въпроси свързани с недостига на работна ръка и политиките за обучението на кадрите бе взето решение следващото заседание на този формат да бъде на тази тема.

На днешната среща присъстваха представители на над 30 браншови организации, и малки и средни предприятия.