България подкрепи изготвянето на цялостна Стратегия за бъдещето на индустриалната политика на ЕС

България подкрепи изготвянето на цялостна Стратегия за бъдещето на индустриалната политика на ЕС

Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност в Брюксел. По време на него бе обсъждано бъдещето на индустриалната политика на Европейския съюз, изпълнението на стратегията за цифровизация, както и текущи въпроси от областта свързани със законодателството на ЕС.

Обсъдено бе разработването на единна Стратегия за бъдещето на индустриалната политика на ЕС, в която да се предложат конкретни мерки за модернизация на единния пазар. България подкрепи прилагането на системен подход в бъдещия стратегически документ, който да даде възможност да се определят външните и вътрешни фактори и въздействия върху развитието на европейската индустрия. „Необходимо е в бъдещата Стратегия да бъде поставен специален фокус върху малките и средните предприятия“, подчерта зам.-министър Манолев. България също така подкрепя изготвянето на план за действие с конкретни мерки към Стратегията, чрез който финансовите инструменти и инициативи на Европейския съюз да бъдат по-добре насочени към целевите групи, се посочва още в позицията на страната ни.

В рамките на заседанието бе направен преглед и на напредъка в изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар и на стратегията за единния пазар. На 10 май 2017 г. Европейската комисия публикува междинния преглед на нейното изпълнение. Според направените анализи напълно функциониращият цифров единен пазар би могъл да допринесе с 415 млрд. евро годишно към икономиката и да създаде стотици хиляди нови работни места. България подкрепи визията на стратегията и се обяви за нейната актуализация и разширяване в съответствие с новите тенденции и предизвикателства.

България взе отношение и по обсъжданията за пригодността на законодателството на ЕС в областта на потребителските въпроси и маркетинга. „Когато става въпрос за законодателството за защита на потребителите, трябва да се осигури необходимия баланс на интереси, като се отчита факта, че потребителите са по-слабата страна в договорните отношения с търговците и постигнатото ниво на защита на потребителите следва да бъде запазено. Прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики по отношение на различното качество на някои хранителни продукти е добър пример в това отношение“, посочи Александър Манолев.

По време на посещението си в Брюксел заместник-министър Александър Манолев проведе среща с министъра на икономиката и инфраструктурата на Естония Кадри Симсон. На нея бяха обсъждани оперативни въпроси свързани с предстоящото Председателство. Договорено бе Австрия да поеме председателството на Групата на високо равнище „Конкурентоспособност и растеж“, която подготвя заседанията на Съвета по конкурентоспособност, а България и Естония ще имат заместник-председателки места в нея.

Актуалната икономическа ситуация в България и в Европейския съюз, бяха обсъдени на среща с помощник-държавния секретар по въпросите на бизнеса, енергията и индустриалната стратегия на Великобритания лорд Дейвид Приор. Обсъдени бяха и икономическите отношения между двете страни. Зам.-министър Манолев посочи, че България предлага едни от най-добрите условия за чужди инвестиции в ЕС и подчерта, че политическата и икономическата стабилност са предпоставка повече компании да изберат страната ни за своя бизнес.