Зам.-министър Александър Манолев: Над 1600 ученици се включиха в проект за обучение чрез работа

Зам.-министър Александър Манолев: Над 1600 ученици се включиха в проект за обучение чрез работа

Над 1600 ученици се включиха в проект за обучение чрез работа, който реализирахме съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на годишна среща на браншовите организации към Българската търговско-промишлена палата. В откриването на форума участие взе и председателят на палатата Цветан Симеонов.

Въпросът с кадрите продължава да е основен проблем за бизнеса не само в региона, но и в цялата страна, стана ясно по време на срещата. „Неговото дългосрочно решаване е свързано с подобряване на връзката между обучението и пазара на труда и ние активно работим в тази посока, съвместно с всички ангажирани институции“, посочи Александър Манолев. По думите му, Министерството на икономиката подкрепя регламентиране на участието на бизнеса в процеса по изготвяне на учебните програми за дуално обучение. „Отчитаме и необходимост от създаване и поддържане на информационна база данни на предприятията, които участват в процеса на дуално обучение като наемат ученици на работа“, допълни той и подчерта, че паралелно с тези мерки, се полагат последователни усилия за облекчаване на условията за наемане на работници от трети страни в определени сектори.

Зам.-министър Манолев акцентира и на мерките за подкрепа на малките и средните предприятия. „Много е важно за бизнеса да има достъп до европейско финансиране и тези средства да се разходват ефективно за модернизация на предприятията и повишаване на тяхната конкурентоспособност“, каза той и посочи, че заедно с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Министерството на икономиката работи по още няколко инициативи за насърчаване на предприемачеството и развитие на бизнеса. През 2017 г. в рамките на проект „Техностарт“ са финансирани бизнес проекти на 14 бенефициента, а инициативата е изцяло насочена към създаване на възможности за млади хора, завършващи висше образование да създадат собствен бизнес. С цел насърчаване на предприемачеството и предприемаческия дух в България, Министерство на икономиката предоставя и финансова подкрепа за обучение на ученици от горните класове и студенти за това как да започнат свой собствен бизнес, стана ясно от неговото изказване. „През миналата година са разплатени субсидии на бенефициенти по Националния иновационен фонд в размер на близо 5 млн. лв., а към момента тече класиране на новите проектни предложения като се движим в срок“, допълни още Александър Манолев.

Сред другите акценти в неговото изказване бяха и мерките за насърчаване на българския експорт и работата по привличане на инвестиции в страната.