Зам.-министър Манолев: Компании кандидатстват за 72 млн. лв. за ефективно използване на ресурсите

Зам.-министър Манолев: Компании кандидатстват за 72 млн. лв. за ефективно използване на ресурсите

През месец април приключи набирането на проектни предложения по процедура “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от близо 72 млн. лв. Чрез процедурата малките и средните предприятия от преработващата промишленост могат да получат безвъзмездно финансиране за проекти, с които да намалят използването на суровини и да оползотворят отпадъците си. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на форум “Кръгова икономика и чисти технологии”, Иновации, образование, предприемачество. В събитието участие взеха и министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова и министърът на околната среда и водите Нено Димов.

„През последните 10 години в България са инвестирани над 29 млрд. евро – много от тях в предприятия и производствени мощности. В този смисъл темата за кръговата икономика и за чистите технологии, придобива все по-голямо значение“, подчерта зам.-министър Манолев. Според него преходът към кръговата икономиката в България е все още предизвикателство, но капацитетът на бизнеса за рециклиране се засилва. „Министерството на икономиката не е водещата институция, но ние се стремим да бъдем активен участник в този процес както със стратегически документи, така и с целеви бюджет за тяхното реализиране“, обясни той.

Основен инструмент за провеждане на иновационната политика в нашата страна е разработената Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. Тя дефинира четири тематични области, в които България разполага с капацитет за интелигентна специализация и следва да насочи своите усилия към тяхното развитие, една от които е именно “Мехатроника и чисти технологии”. „В тези приоритетни дейности много се разчита на стартиращите предприятия в България. Въпреки че няма официална статистика, изчисления от различни източници сочат, че през последните пет години в България са създадени около 2000 стартъпа“, каза още Александър Манолев. Той акцентира, че тяхната роля е ключова в тези процеси и допълни, че е осигурен и целеви бюджет от оперативната програма. „В изпълнение са 82 договора на стартиращи предприятия, по процедурата „Разработване на иновации“ на обща стойност над 30 млн. лева, като близо половината от тях са в част “Мехатроника и чисти технологии”, съобщи икономическия заместник-министър.

Форумът се провежда под патронажа на Министерство на околната среда и водите и е част от официалния календар на председателството на България на Съвета на ЕС. Той включва специализирани панели и интерактивни дискусии – започва с представяне на институционалната рамка за кръгова икономика, преминава през най-добрите бизнес практики и завършва с „Иновационен диалог“, с участието на най-значимите иновационни лидери в ЕС – шестте Общности на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ).