Зам.-министър Александър Манолев се срещна с генералния директор в ЕК Йост Корте

Зам.-министър Александър Манолев се срещна с генералния директор в ЕК Йост Корте

Работим за създаване на база данни, в която да се включат социално отговорни работодатели, към които учениците да се насочват по време на своето обучение и след дипломиране. Проектът е част от действията за разгръщане на дуалното образование в България и е една от мерките за подобряване на връзката между образователната система и пазара на труда. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на среща с Йост Корте, генерален директор на генерална дирекция “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия, който е на посещение в страната ни.

„По отношение на предприятията, които имат право да провеждат дуално обучение, е много важно в Закона за професионалното образование и обучение да се заложат ясни критерии за участие и съответно да не се изискват такси за включването им в процеса. Това гарантира на учениците и родителите, че децата ще се обучават в социално-отговорни компании, които могат да осигурят работно място и квалифицирани наставници за дуално обучение“, обясни Александър Манолев. По думите му Министерството на икономиката е готово да се ангажира с поддръжката на тази информационна база данни с предприятия, допустими за провеждане на дуално обучение и тя ще се актуализира през определен период от време.

Министерство на икономиката подкрепя и предложението на работодателските организации за активно участие на бизнеса в изготвянето на учебните програми за дуално обучение, стана ясно по време на срещата. Зам.-министър Манолев запозна и генералния директор с постигнатите резултати по проекта ДОМИНО, в който институцията участва. Към този момент в него са включени над 800 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия. „Благодарение на дуалното обучение, младите хора започват да работят в приоритетни сектори на икономиката и в такива, в които бизнесът изпитва трудности с намирането на кадри като машиностроене, електротехника, автомобилна и промишлена мехатроника, мебелно производство, и др.“, допълни икономическият заместник министър. Според него положителна роля за разширяване на дуалното обучение ще има образеца на договор между ученик и работодател, който Министерството на икономиката е разработило.

Двамата обсъдиха и процесите по дигитализация на българската икономика и в частност подобряване на дигиталните знания на участниците в пазара на труда; средносрочната прогноза за икономиката; мерките за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите, и др.