Катарска делегация е на посещение в България за проучване на възможности за инвестиции

Катарска делегация е на посещение в България за проучване на възможности за инвестиции

Делегация от Държавата Катар е на посещение в България за проучване на възможности за инвестиции. Те се срещнаха със заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и обсъдиха перспективите за сътрудничество в редица сектори и отрасли. Разговорите са продължение на състоялата се на 19 март визита на бизнес делегация от Катарския инвестиционен фонд.

„През последните години е налице изключително активизиране на двустранните ни отношения и се надявам, че всичко това ще доведе и до стартиране на конкретни проекти“, каза зам.-министър Манолев. По думите му България може да предложи макроикономическа и политическа стабилност, което е от първостепенно значение за всяка инвестиция. Като най-бързо развиващи се сектори на българската икономика се очертават производството на компоненти за автомобилната индустрия и информационните, и комуникационни технологии, но перспективни за катарски инвестиции са също така земеделието, туризма, строителството и др., стана ясно от неговото изказване.

Представителите на катарската делегация изтъкнаха, че са на посещение в страната ни за проучване на възможностите за инвестиции във всички възможни сфери на сътрудничество. Те акцентираха, че имат интерес, както от големи така и от по-малки проекти, свързани с транспорт, енергетика, здравеопазване и инфраструктура и др.

„Надявам се в постигнем и нарастване на двустранната търговия, чието равнище не отговаря на възможностите на двете страни“, подчерта Александър Манолев. Според него България би могла да изнася за Катар продукти на хранително-вкусовата промишленост, минерална вода, зърнени храни, селскостопански продукти, овче и пилешко месо, лекарства, електрическа и електронна апаратура, строителни материали и др. „Може да се обсъдят и възможностите за реализация на съвместни проекти в различни области“, каза още икономическият заместник-министър.

Катарската делегация се състои от общо осем представители от Министерството на външните работи, Службата по благоустройството, Катарски инвестиционен фонд и Министерството на транспорта и комуникациите. Предвидени са техни срещи в редица български институции, към които те проявяват интерес, като зам.-министър Манолев се ангажира, че Министерството на икономиката ще съдейства за събирането на допълнителна информация при проявен конкретен интерес към даден сектори или проект. В рамките на срещата и изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев представи подробна презентация за възможностите за бизнес в България и стимулите, от които могат да се възползват инвеститорите в нашата страна.