През 2018 г. ще се работи за организирането на съвместен бизнес форум между България и Кралство Саудитска Арабия

През 2018 г. ще се работи за организирането на съвместен бизнес форум между България и Кралство Саудитска Арабия

През 2018 г. ще се работи за организирането на съвместен бизнес форум между България и Кралство Саудитска Арабия в София. Това бе обсъдено по време българско-саудитската среща на бизнес камари и бизнесмени, която се проведе в Съветa на Саудитските търговско-промишлени палати. Форумът бе открит от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и председателя на съвета инж. Ахмед ал-Раджхи, а в него участие взеха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на земеделието и храните Румен Порожанов и др. Събитието се провежда в рамките на официалното правителствено посещение в кралството.

„Имаме голям неизползван потенциал, а областите, в които можем да си партнираме са много“, каза зам.-министър Манолев. Той предложи да бъдат набелязани сектори от взаимен интерес, в които да се предприемат конкретни действия за активизиране на търговските отношения. Сред тях бяха обсъдени хранително-вкусовата промишленост, ИКТ, туризмът, енергетиката и др. Икономическият заместник-министър представи и възможностите за инвестиции в България, като акцентира на ниските данъчни и оперативни разходи, насърчителните мерки за големи проекти и действията за намаляване на административната тежест.

Между България и Кралство Саудитска Арабия има сериозен потенциал за сътрудничество в сферата на икономиката, който можем да използваме за увеличаване на стокообмена и за ръст на инвестициите, бе посочено в декларация на Съвета на Саудитските камари. Двете страни се обединиха около мнението, че е важно да има повече и по-чести срещи между бизнеса от двете държави.

Съветът на Саудитските търговско-промишлени палати е официалната федерация nа 28 саудитски камари със седалище в Рияд. Основната му цел е да наблюдава общите интереси на саудитските камари и да ги представлява на местно, и международно ниво. Това е и най-голямата бизнес организация в Саудитска Арабия, в която влизат и представители на най-големите компании.