Зам.-министър Манолев и генералният директор на ГД „Търговия“ Жан Люк Демарти обсъдиха приоритетите на българското председателство в сферата на търговията

Зам.-министър Манолев и генералният директор на ГД „Търговия“ Жан Люк Демарти обсъдиха приоритетите на българското председателство в сферата на търговията

България и ЕК гледат в една посока в сферата на търговията, като приориотетите на Българското председателство на ЕС отразяват и тези на Общността. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и Жан Люк Демарти, генерален директор на ГД „Търговия“ на Европейската комисия.

“Като се има предвид значението за икономическия растеж и създаването на работни места, външната търговия ще остане ключов приоритет за българското председателство”, подчерта зам.-министър Манолев. По думите му многостранното сътрудничество и сътрудничеството със Световната търговска организация ще бъдат на важно място в програмата ни. Българското председателство ще продължи да търси резултати в текущите двустранни търговски преговори, особено с Япония, в зависимост от напредъка, постигнат до края на естонското председателство. Също така ще се стремим да приключим процедурата и да започнем активни преговори и с Австралия, Нова Зеландия и Чили, както и да продължим диалога с Мексико и МЕРКОСУР. Председателството ще работи за приемането на решения на Съвета относно подписването и сключването на споразумения за свободна търговия между ЕС и Сингапур и ЕС-Виетнам, стана ясно по време на срещата.

Съгласно законодателните приоритети българското председателство, ще постави акцент и върху продължаването на междуинституционалните преговори за модернизиране на инструментите за търговска защита, каза още Александър Манолев. България може да разчита на подкрепата на ГД „Търговия“ по време на Председателството, като високо оценяваме, че набелязаните приоритети следват постигнатите до този момент резултати в сектора от Европейския съюз, посочи Жан Люк Демарти. Той акцентира, че се надява всяка инициатива да бъде обсъждана в оперативен порядък, за да се постигнат най-добрите резултати.