Зам.-министър Манолев: С мерките за енергийно етикетиране и екопроектиране едно средностатистическо европейско домакинство ще пести по 400 евро годишно

Зам.-министър Манолев: С мерките за енергийно етикетиране и екопроектиране едно средностатистическо европейско домакинство ще пести по 400 евро годишно

Очаква се предприетите досега мерки от ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране да спестяват на крайните потребители на продукти общо 100 млрд. евро годишно до 2020 г. чрез по-ниски сметки за енергия. Усреднено това означава, че всяко европейско домакинство ще има годишни икономии от 400—500 евро. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на кръглата маса „Подобряване качеството на живот и устойчиво развитие чрез иновации и енергийна ефективност на електродомакинските уреди“, организирано от Асоциацията на производителите на електроуреди в България

„Намаляването на потреблението на електрическа енергия е един от основните приоритети на ЕС“, подчерта Александър Манолев. Той акцентира, че намаляването на потреблението на електрическа енергия само с 1 мегаватчас годишно намалява емисиите на въглероден диоксид с 1 тон. „Съгласно оценките, прилагането на директивите за енергийно етикетиране и за екодизайн, спестява по 175 милиона тона нефтен еквивалент първична енергия годишно“, допълни заместник-министърът. Тези политики ще осигурят постигането на почти половината от целта на ЕС за повишаване на енергийната ефективност с 20 % до 2020 г., стана ясно по време на събитието.

„Тези мерки ще имат много важен ефект върху икономиката на ЕС и за намаляване на зависимостта от вноса на енергия“, каза Александър Манолев. По думите му е много важно да се постави фокус върху домакинските електроуреди, защото по данни на Евростат, потреблението на електрическа енергия в бита възлиза на над 25% от общата консумация на енергия в ЕС. Делът на домакинските уреди, включително за готвене и топла вода, е приблизително 75%, според цитираната статистика.

По време на събитието основен акцент бяха измененията, които ще настъпят в сектора с въвеждането новия регламент за енергийно етикетиране, който налага променена скала за енергийната ефективност на домакинските електроуреди. На 1 август 2017 г. влезе в сила новият регламент за енергийно етикетиране (ЕС) 2017/1369, който включва промяна на досегашната скала А+++ -D с еднотипна скала от A-G за домакинските електроуреди, които попадат под регулацията на ЕС. Новият европейски регламент предвижда поетапно въвеждане на новите етикети с преобразуваната скала за различните продуктови групи. По време на дискусията представителите на бранша и на държавните институции се обединиха около тезата, че най-сериозното предизвикателство, което предстои, ще бъде да се разясни на потребителите, че се променя етикетът, но ефективността на уредите не намалява, въпреки че буквеното означение на класа на енергийна ефективност на скалата ще се понижи.