Зам.-министър Манолев: Договорени са над 1,3 млрд. лв. по ОПИК

Зам.-министър Манолев: Договорени са над 1,3 млрд. лв. по ОПИК

Към днешна дата са сключени общо 1461 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от над 1,32 млрд. лв. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев при откриването на петото заседание на Комитета за наблюдение на програмата.

„Обявените процедури от началото на програмния период са на обща стойност 1,57 млрд. лв. което е около 63 % от бюджета на ОПИК“, съобщи зам.-министър Манолев. В изпълнение са 880 договора, а близо половин милиард лева вече са усвоени от български предприятия, стана ясно още от неговото изказване. „Тези цифри превръщат ОПИК в една от най-добре работещите програми, а още по-важното е, че тези средства се инвестират за подобаване на конкурентоспособността на българските предприятия и за насърчаване на повече иновации в тяхната дейност“, допълни той.

По време на заседанието бяха обсъдени и двете ваучерни схеми, които предстои да стартират в следващите месеци. Едната от тях има за цел да се улесни достъпа на малките и средните предприятия до цифрови ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии. Предвижда се общият ѝ бюджет да бъде близо 10 млн. лв., а ваучерите да са на стойност от 20 до 50 хиляди лева в зависимост от пакета дейности, които ще бъдат подкрепяни.

По другата, малки и средни компании ще могат да се възползват от общо близо 4 млн. лв. финансиране, за да излязат на фондовата борса. По новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса на стойност до 50 хил. лв. под формата на ваучер. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на класическите механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства, а именно вече познатите грантово финансиране и инструменти за финансов инженеринг. Чрез процедурата компаниите ще получат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване на дейността си.

Участниците в заседанието обсъдиха и предстоящата процедура за набиране на проектни предложения “Насърчаване на предприемачеството”, която е с общ бюджет от 67 млн. лв. Взето бе решение обсъждането по нея да продължи в оперативен порядък в следващите седмици, за да се вземат предвид всички гледни точки. Одобрена бе процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ с общ бюджет от 71 млн. лв.

В заседанието на Комитета за наблюдение, което се проведе в к.к. Боровец, взеха участие представители на Управляващия орган на ОПИК, на други институции и организации, бенефициенти, неправителствени организации и др.