Зам.-министър Манолев: Приложихме немски, швейцарски и австрийски опит за разработването на примерен договор между ученик и работодател

Зам.-министър Манолев: Приложихме немски, швейцарски и австрийски опит за разработването на примерен договор между ученик и работодател

Работи се за Създаването на регистър на предприятията, които участват в процеса на дуалното образование. Това стана ясно по време на редовната среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с представители на малкия и среден бизнес. Заседанието бе съсредоточено върху проблема с кадрите и в него взеха участие и заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, експерти от Министерството на труда и социалната политика, браншови и отраслови организации, и др.

„Когато говорим за проблемите с недостига на кадри има две решения. Едното е бързото – да внесем работна ръка отвън, но другото е устойчивото – да подобрим връзката между образованието и пазара на труда, и да създадем механизми и стимули, за да задържим младите хора тук“, каза зам.-министър Манолев. Той подчерта, че една от най-важните мерки е по-голямо застъпване на дуалното обучение и представи част от предприетите действия в тази посока.

„Предлагаме създаването на регистър на предприятията, които участват в процеса на дуално образование, за да могат много по-лесно учениците и родителите да се ориентират към социално-отговорни компании, които могат да осигурят работно място и наставник за дуално обучение“, обясни Александър Манолев. Министерството на икономиката е готово с първия етап на създаване на интерактивна карта по отрасли в страната като предстои в нея да се включат и професионалните гимназия. „По този начин ще може много по-ефективно да се планира, защото ще се обобщи на едно място информацията какви са нуждите на пазара на труда по региони и какви специалисти се подготвят от местните училища“, допълни заместник-министърът.
Очаква се разработеният проект на договор между ученик и работодател също да стимулира процеса по разгръщане на дуалното обучение. „Анализирахме немски, швейцарски и австрийски договори за дуално обучение, които ни бяха предоставени от службите ни по търговско-икономически въпроси и на тяхна база изготвихме примерния договор. В него ще могат да се внасят промени, но се надяваме това да е стъпка за насърчаване на дуалното обучение“, каза още заместник-министърът.

Стартира обсъждане на нова концепция за професионалното образование, съобщи заместник-министър Сачева. Тя обясни, че стремежът е да се откриват паралелки по професии, които са търсени от учениците, но и от бизнеса. Предвижда се и прием по защитени професии, за които да се дадат различни стимули от държавата. Според данните, които представи тя професионалното образование обхваща около 41% от учениците, като целта на екипа на МОН е делът да нарасне на 50%. Днес 1000 ученици в 17 гимназии са обхванати от дуалното обучение и чрез проектите, които реализираме и заедно с бизнеса по места работим за постоянното увеличение на тази цифра, каза още зам.-министър Сачева. Тя обърна внимание и на сериозните инвестиции в учебната инфраструктура, която има голямо значение за качеството на професионалното образование – над 600 млн. лв. е само финансирането по линия на ОП „Региони в растеж“. Според заместник-министърът професионалното образование може да бъде и средството, с което много от децата, които не посещават училище да бъдат върнати в класната стая, защото така те ще получат професия и алтернатива за реализация.

Представителите на бизнеса изразиха готовност да се включат в повече информационни кампании и да организират отворени дни в предприятията си при интерес от конкретни училища. Според тях е нужно да се подобри информираността и на родителите за възможностите за реализация на децата им в някои отрасли, за да ги насочат към тях.