Търговията между България и Румъния възлиза на над 3,8 млрд. евро

Търговията между България и Румъния възлиза на над 3,8 млрд. евро

Търговията между България и Румъния отчита положителни тенденции, като стокообменът ни за миналата година възлиза на 3,8 млрд. евро, което е увеличение с 5,7%. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на българо-румънските консултации за икономическо сътрудничество. Делегацията от Румъния се ръководи от държавния секретар в Министерството на бизнес средата, търговията и предприемачеството Стерика Фундуля. Двамата заместник-министри имаха и среща на четири очи непосредствено след общото заседание.

„Салдото в двустранната търговия е положително за България и е в размер на 256 млн. евро за 2016. Вярвам, че положителните тенденции ще се запазят и се надявам, че и работата на смесената работна група ще допринесе в тази посока“, подчерта зам.-министър Манолев. По думите му един от начините за повишаване на стокообмена е чрез разнообразяване на търговските потоци между двете страни и включване на нови продукти в листите на търгуваните стоки. Между България и Румъния се обменят предимно метали и метални изделия, нефтени продукти, захар, зърнени култури, медикаменти, изделия на хранително-вкусовата промишленост, както и транспортни средства вкл. трактори и автомобили, стана ясно по време на заседанието. Като отрасли с перспектива за растеж в двустранната търговия бяха посочени машиностроене, електроника и електротехника, строителство, хранително-вкусова промишленост, текстилна и трикотажна промишленост, IT аутсорсинг и др.

„Двустранните търговско-икономически връзки могат да се разширят също така и чрез повече специализирани събития, а несъмнено предстоящото поредно съвместно заседание на нашите две правителства е още един силен знак за компаниите от България и Румъния“, каза още зам.-министър Манолев. В своето изказване той представи и част от приоритетите в икономическата програма на правителството като акцентира на мерките за намаляване на административната тежест, за насърчаване на предприемаческата инициатива и инвестиции, за развитието на индустриалните зони и др.

От своя страна държавният секретар Фундуля акцентира на важността на двустранното сътрудничество и отбеляза, че то има все по-голямо значение за цялостното развитие на Европа. Той акцентира на мерките, които румънското правителство предприема за подобряване на бизнес средата и на резултатите, които се постигат. В своето изказване той също обърна внимание на резултатите, които се отчитат в двустранната търговия между България и Румъния и представи данни, според които към момента над 2000 компании с български капитал оперират в северната ни съседка. Приблизително същата е и цифрата на румънските компании в България, стана ясно по време на срещата. За нас е много важно да продължим да насърчаваме идването на повече български инвеститори в Румъния, както и да подкрепим румънски компании да реализират проекти в България, отбеляза държавният секретар.