Зам.-министър Манолев: Български компании ще могат да се възползват от ваучери за внедряване на IT решения

Зам.-министър Манолев: Български компании ще могат да се възползват от ваучери за внедряване на IT решения

Подготвя се ваучерна схема по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която има за цел да се улесни достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии. Предвижда се общият ѝ бюджет да бъде близо 10 млн. лв., а ваучерите да са на стойност от 20 хиляди до 50 хиляди лева в зависимост от пакета дейности, които ще бъдат подкрепяни. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на събитието „Умни градове и умни хора“, организирано от Посолството на Холандия у нас.

„Най-важното е умните решения да навлизат в колкото се може повече сфери на градското ни ежедневие и да подобряват условията за живот за хората. Защото според анализите на ООН, само след 30 години 66% от цялото население на земята ще живее в градове и ние трябва да сме готови за тези промени“, посочи зам.-министър Манолев. Според него основен акцент трябва да се дава на икономиката, защото болшинството от тези хора избират градския живот, именно заради икономическите възможности, които може да предложи. Затова и нейната дигитализация е тема с основен приоритет.

„Данните за развитието на българската икономика през последното десетилетие показват, че тя следва световната тенденция на дигитализация на бизнес отношенията“, каза зам.-министър Манолев. Той даде пример с областта на информационните технологии и услуги, където работят близо 10 хил. компании. За миналата година са осигурили заетост на 47 700 хил. души или 4.7% от заетите в икономиката. „Още по-важното е, че секторът е от водещо значение за способността на страната ни да привлича и задържа млади и високо производителни кадри“, допълни Александър Манолев. Над 73% от наетите в него са на възраст под 40 години, а възнагражденията при лицата на възраст до 29 години са два пъти по-високи от средните за страната, а при 30-39 годишните тази разлика достига почти три пъти.

„Дигитализацията трябва да обхване повече сектори и отрасли. Затова Министерство на икономиката, по предложение на работодателските организации, предприе редица инициативи за развитието на цифровата икономика и разработи „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“, подчерта заместник-министърът. По думите му нейната най-важна задача е да създаде рамка, която да подпомогне българската икономика да се адаптира към новите глобални технологични и социално-икономически процеси, предизвикани от технологичните нововъведения, обединени от понятието „Индустрия 4.0“. Визията, очертана в Концепцията, е към 2030 г. България да се разпознава като регионален център на цифровата икономика, стана ясно още от неговото изказване.

На него присъства и временно управляващият мисията у нас Яяп Вернер, повече от 30 човека от Община Амстердам и др.