Зам.-министър Манолев обсъди провеждането на междуправителствена комисия и бизнес форум с посланика на Беларус

Зам.-министър Манолев обсъди провеждането на междуправителствена комисия и бизнес форум с посланика на Беларус

Подготвя се провеждането на бизнес форум между България и Беларус, който да протече в рамките на редовно заседание на междуправителствената комисия между двете страни в Минск. Това стана ясно по време на среща между заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и Н. Пр. г-н Владимир Воронкович, извънреден и пълномощен посланик на Беларус.

Двамата се обединиха около мнението, че е налице сериозен потенциал в търговско-икономическите взаимоотношения между България и Беларус. „Важно е да инициираме повече общи събития, които да заздравят връзките между бизнеса от двете държави и провеждането на съвместен форум ще е силен сигнал в тази посока“, подчерта зам.-министър Манолев. Той отправи покана и подобно събитие да се проведе и в България през следващата година.

Предвижда се комисията и бизнес форума да се проведат тази есен, най-вероятно през месец ноември в беларуската столица. На него ще бъдат поканени компании от двете страни, които имат конкретен интерес, за да обменят опит и да намерят потенциални партньори. Темите, които ще бъдат обсъждани на междуправителствената комисия ще бъдат от сферата на селското стопанство, транспорт, промишленост, научно-техническо сътрудничество и туризъм Председател на междуправителствената комисия от българска страна ще бъде зам.-министър Манолев, а от белоруска заместник – министърът на външните работи на Беларус. Посланик Воронкович предложи, по време на посещението в Минск да бъдат организирани и срещи на високо ниво с министри от правителството на Беларус.

През 2016 г. двустранният стокообмен възлиза на 49,3 млн.щ.д., от които 23,3 млн.щ.д. български износ, а вносът е 26,1 млн.щ.д. Българският износ за Беларус се състои основно от: медикаменти, кафе, плодове и електрически акумулатори.