Засилваме търговско-икономическите отношения със Сингапур

Засилваме търговско-икономическите отношения със Сингапур

Възможностите за разширяване на икономическото и външнотърговското сътрудничество с Република Сингапур обсъдиха заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и Онг Енг Чуан, заместник-министър в МВнР на Република Сингапур.

„Сингапур e важен икономически партньор и усилията ни са насочени към насърчаване на двустранното сътрудничество и засилване на икономическите връзки между двете страни.“, заяви зам.-министър Манолев. Той допълни, че за България е важно привличането на инвеститори, които биха могли да използват потенциала и предимствата на страната ни като мост към огромния пазар на ЕС и региона.

На срещата бяха обсъдени още и възможностите за ускоряване на ратификацията на Всеобхватното споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур. „България отдава значение на бързото сключване на Споразумението, държавите от Азия са приоритетен партньор за страните-членки на ЕС, като през последните години България също активизира сътрудничеството си с Азия“, подчерта зам.-министърът на икономиката.

Споразумението предвижда либерализиране и улесняване на търговията и инвестициите, в това число създаване на зона за свободна търговия. Търговско споразумение, съдържа освен разпоредби за намаляването на митата и нетарифните пречки в областта на търговията със стоки и услуги, също така и разпоредби в други области, свързани с търговията – защита на интелектуалната собственост, инвестиции, обществени поръчки, конкуренция и устойчиво развитие.

От своя страна Онг Енг Чуан, заместник-министър в МВнР на Република Сингапур заяви, че чрез спогодбата очаква да види повече български стоки в Сингапур. „Надяваме се Споразумението да бъде сключено в най-кратки срокове, защото това ще даде възможност и за опознаване на българския пазар и инвестиционната среда.“, посочи той.

За периода януари-април 2017 г. двустранната търговия между България и Сингапур е на стойност 99.8 млн. щ.д., отчитайки ръст с 103.7% спрямо същия период на 2016 г. Износът възлиза на 87.2 млн. щ.д., отчитайки увеличение от 124.7% спрямо същия период на предходната година. Вносът се равнява на 12.6 млн. щ.д. Външнотърговското салдо е положително и е в размер на 74.6 млн. щ.д.

Водещи стокови позиции в българския износ са масла, получени при дестилацията на каменовъглени катрани при висока температура, рафинирана мед и медни сплави в необработен вид, интегрални схеми и електронни микрокомплекти и др.

Водещи стокови позиции в българския внос – части и принадлежности за превозните средства, автоматични машини за обработка на информация, апаратура за прекъсване, разединяване, защита, електрически апарати за жична телефония или телеграфия и др.