Министерството на икономиката и Община Враца ще си партнират за привличане на повече инвестиции в Северозападна България

Министерството на икономиката и Община Враца ще си партнират за привличане на повече инвестиции в Северозападна България

Министерството на икономиката и Община Враца ще си партнират за привличане на повече инвестиции в Северозападна България. Предприемането на координирани действия в тази посока бе обсъдено на среща между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и кмета на Враца Калин Каменов.

„Насърчаване на икономическото развитие на Северозападна България е основен приоритет за правителството и можете да разчитате на пълна подкрепа за привличане на повече инвестиции в община Враца“, каза Александър Манолев. Той допълни, че регионът на Враца има редица конкурентни предимства – сравнително близка локация до столицата, алтернативни трасета за експорт към Централна и Западна Европа и наличие на работна ръка. „Предимство е и възможността да се ползват редица облекчения от инвеститорите при реализацията на проекти в райони с по-висока безработица“, допълни заместник-министърът.

Кметът на Враца подчерта, че основен приоритет за неговия екип е разкриването на нови работни места. „Искаме да създадем възможност хората да остават тук и да имат алтернативи за професионална реализация“, каза Калин Каменов. По думите му всеки сериозен инвеститор, който избере Враца ще има пълна подкрепа от общината, в това число и за израждане на довеждаща инфраструктура и приоритетно административно обслужване. „Необходима ни е възможността да представим силните качества на региона пред потенциалните инвеститори и затова за нас е много важна оперативната връзка с Министерството на икономиката“, подчерта Калин Каменов.

По време на срещата бе договорено да се изготви подробен доклад за възможностите за инвестиции във Враца, вече съществуващите предприятия на нейна територия и облекчителните мерки, които предлага общината, като те да бъдат представяни на потенциални инвеститори, които се свързват с Министерството на икономиката и Българска агенция за инвестиции.