Зам.-министър Манолев: Връчихме договори за над 165 млн. лв. на български компании за подобряване на енергийната им ефективност

Зам.-министър Манолев: Връчихме договори за над 165 млн. лв. на български компании за подобряване на енергийната им ефективност

Стартира изпълнението на 229 проекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с общ размер на предоставената безвъзмездна помощ от над 165 млн. лв. Договорите на спечелилите бенефициенти по мярка „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ бяха връчени днес от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев на официална церемония.

„С връчените днес договори, общият ресурс по ОПИК, който вече е включен в различни механизми за подпомагане на предприятията, е над 1.5 млрд. лв. или около 63% от общия бюджет на програмата“, съобщи Александър Манолев. По думите му към днешна дата има 1458 сключени договора по ОПИК, а 500 от тях са успешно приключили и напълно разплатени с бенефициентите. „Тези цифри красноречиво показват, че работим с добри темпове и което е най-важното – резултатите директно се отразява на българския бизнес“, допълни заместник-министърът.

Целта на процедурата „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ е предоставяне на фокусирана подкрепа за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. При избора на проектите е даден приоритет на тези от тях, които се изпълняват в сектори с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия). Приоритетно са класирани и проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране.