Министерството на икономиката обсъди възможности за разширяване на „Сенсата Технолоджис България“

Министерството на икономиката обсъди възможности за разширяване на „Сенсата Технолоджис България“

Възможности за разширяване и бъдещи инвестиционни намерения на „Сенсата Технолоджис България“ бяха обсъдени на среща със заместник-министрите на икономиката Лъчезар Борисов и Александър Манолев и представителите на компанията – Томи Вер Елст, генерален мениджър и Чавдар Каменов, оперативен мениджър, в Министерството на икономиката.

На срещата беше дискутирана провежданата чрез Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) политика от страна на държавата в подкрепа на бизнеса, привличането на нови инвестиции, разширяването на съществуващо производство и допълнителните стимули за развитие на бизнес в райони с висока безработица. Беше обърнато и специално внимание на Индустриална зона Видин, с чиито промени, направени от Министерски съвет в края на юли се премахна разпоредбата за забрана на продажба на терени и отстъпване на правото на строеж върху територията на зоната. Акцент беше поставен и върху усилията и работата на правителството по намаляване на административната тежест.