Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев: България ще има търговско предсатвителство в Македония

Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев: България ще има търговско предсатвителство в Македония

България ще има Служба по търговско-икономически въпроси в Скопие. Това съобщи в ефира на предаването „Опорни хора“ на Bulgaria ON AIR заместник-министърът на икономиката Александър Манолев. Възможностите за развитие на икономическите връзки между двете страни са големи, подчерта той и допълни, че съществува потенциал за разширяване на отношенията както в търговията, така и в областта на енергетиката и туризма. Добри са и изходните позиции – стокообменът между двете страни за 2016 г. възлиза на близо 640 млн. евро, като салдото е положително за България – близо 150 млн. евро.

Административната тежест е проблем не само за гражданите и работещия бизнес, но и за потенциалните инвеститори, коментира заместник-министъра в отговор на въпрос за мерките за намаляване на бюрокрацията. „Това е приоритет за цялото правителство и тема, по която тепърва ще се виждат категорични стъпки“, посочи той. В Министерството на икономиката вече е направен пълен преглед на услугите и разрешителните режими като от общо 187 услуги се облекчават 113. Преките ползи само от тези мерки ще са около 200 хил. лв. годишно, но още по-важни са косвените, подчерта Александър Манолев.

„Имаме голям потенциал да привличаме повече чуждестранни инвестиции“, посочи заместник-министъра на икономиката и даде примери със силните страни на България– най-ниски данъци, ниски оперативни разходи, много добро географско положение и редица стимули от държавата към големите инвеститори. По думите му много важна е икономическата и политическата стабилност. „Имаме всички предпоставки да сме атрактивна дестинация, трябва да бъдем активни и да използваме всяка възможност. Голяма инвестиция не се случва след една протоколна среща – нужна е последователна работа и ясна ангажираност“, подчерта Александър Манолев. Този подход вече е възприет в Министерството на икономиката като се виждат и резултати в тази посока – датската фирма JYSK споделя, че вече може да предложи България на своите партньори, докато преди няколко години са обмисляли да излязат от страната ни. Резултат дава и работата по развитието на индустриалните зони и обособяването на нови. Компания с годишен оборот от 100 млн. долара обмисля инвестиция край Кърджали, където предстои да се обособи такава зона, стана ясно от разговора с икономическия заместник-министър.

Александър Манолев съобщи още, че се проучват възможностите за институционализиране на Съвет за малки и средни предприятия към Министерството на икономика. Вече е проведено първо заседание с всички браншови камари и организации, а сред поставените проблеми се откроява недостига на квалифицирани кадри. „Предприели сме стъпки в тази посока, в това число и с разработването на проект на договор между работодател и ученик, което е важно за по-голямо застъпване на дуалното обучение“, каза зам.-министър Манолев.

Той коментира и че Българската банка за развитие трябва да бъде насочена към развитието на малките и средни предприятия и в този смисъл преминаването ѝ към Министерството на икономиката ще подобри оперативната връзка с тях. „Малките и средни предприятия трябва да имат непосредствен достъп до нея и да получават целево финансиране“, коментира Манолев. Той допълни, че предстои да се разработят конкретни мерки за тяхната подкрепа, като особено важни са мерките, които да насърчат встъпването им на чужди пазари. В тази посока екипа на Министерството на икономиката е разработил и пакет за експортно застраховане, стана ясно още от неговите думи.