За последните 10 години двустранният ни стокообмен с Индия се е увеличил 3 пъти

За последните 10 години двустранният ни стокообмен с Индия се е увеличил 3 пъти

За последните десет години двустранният ни стокообмен с Индия се е увеличил близо 3 пъти – от 79 млн. щ.д. през 2006 г. на 215 млн. щ.д. през 2016 г. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с посланика на Индия Н.Пр. Пуджа Капур. През 2016 г. българският износ за Индия нараства с 29% спрямо 2015 г., достигайки 80 млн. щ.д. Тенденцията за неговото увеличение се запазва и през първото тримесечие на 2017 г., отбелязвайки ръст от над 176%.

„Надяваме се тази тенденция да се запази и да продължим да развиваме търговските връзки между нашите две държави“, подчерта зам.-министър Манолев. По думите му редица индийски компании вече оперират в страната ни, а български фирми реализират не само експорт, но и мащабни проекти в Индия. Последната по-значима индийска инвестиция у нас бе реализирана в началото на тази година, когато индийската компания „Фюджи“ откри център за аусторсинг и ИТ услуги в София. Понастоящем за индийската компания в София работят около 50 души, като до края на 2017 г. се планира броят на назначените специалисти в София да бъде удвоен и да нараства до 2019 г., когато прогнозите са да се разкрият 300 работни места. „Това е сектор, който има голям потенциал и към който проявяват все по-голям интерес индийски компании“, допълни българският заместник-министър.

„Считаме, че в няколко сектора имаме сериозен потенциал да присъстваме още по-осезаемо на индийския пазар и се надяваме на подкрепа от Ваша страна български компании да успеят да реализират експорт“, допълни Александър Манолев. Сред примерите на секторите с потенциал за развитие бяха посочени селскостопански продукти, храни и напитки, парфюмерия и козметика, продукти на химическата промишленост (изкуствени торове, химически съединения и др.) авточасти и автокомпоненти и др. Към момента водещи стоки в износа на България са предавателни апарати за радиотелефония, инструменти и апарати за химични и физични анализи, пшеница, уреди за управление и електрическо разпределение, медикаменти и др.

По време на срещата бе договорено и да се търсят механизми за активизиране на политическия диалог в сектор икономика като се предприемат и координирани стъпки за по-чести заседания на Междуведомствената смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Отправена бе покана и за посещение в Индия на политическото ръководство на Министерството на икономиката и бизнес делегация за създаване на по-оперативни връзки между компаниите от двете държави.