Една от най-големите британски консултантски групи е на посещение в България за проучване възможностите за инвестиции в ИКТ и аутсорсинг сектора

Една от най-големите британски консултантски групи е на посещение в България за проучване възможностите за инвестиции в ИКТ и аутсорсинг сектора

От началото на 2017 г. са стартирали проекти на обща стойност над 3 млн. лв. в областта на ИКТ и аутсорсинг сектора, като благодарение на тях се разкриват над 400 нови работни места. Това стана ясно по време на срещата на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с представители на The Independent Advisory Network – една от най-големите британски консултантски групи. Нейни представители са в България за проучване на сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и аутсорсинга.

„ИКТ и аутсорсинга е сред най-бързо развиващите се сектори на българската икономика, който през последните години отбелязват устойчив ръст“, каза зам.-министър Манолев. По думите му от 2013 г. до сега са стартирали проекти по Закона за насърчаване на инвестициите в тази област на обща стойност близо 20 млн. лв, които разкриват 2 700 работни места. Той акцентира, че се полагат последователни усилия за подкрепа на чуждестранните инвеститори като страната ни може да предложи макроикономическа и финансова стабилност, запазване на най-ниските в ЕС данъчни ставки, ниски нива на оперативните разходи и др. „Основен приоритет за правителството е намаляване на административната и финансова тежест за бизнеса, което в някои случаи също се явява преграда пред чуждите капитали“, подчерта Александър Манолев.

Представителите на британската консултантска група подчертаха, че има конкретен интерес от техни клиенти да изнесат част от дейността си в региона. Целта на посещението е проучвателна, тъй като България има редица предимства – географско положение, достъп до единния европейски пазар, значителни традиции в сектора и др. Бизнесът оценява високо и квалификацията на заетите в сектора Наличието на големи чуждестранни компании, които вече оперират в този сектор у нас, също бе отчетено като предимство. За представителите на The Independent Advisory Network е много важна и информацията, която ще получат от бизнеса, който работи на място, затова и на срещата присъстваха представители на компаниите „Булпрос“, „Скейл фокус“, „Куестърс България“ и “EHS Consulting“.