Заместник-министър Александър Манолев обсъди с ръководството на АИКБ приоритетите на българското председателство на ЕС в сектор „икономика“

Заместник-министър Александър Манолев обсъди с ръководството на АИКБ приоритетите на българското председателство на ЕС в сектор „икономика“

Изготвянето стратегия за индустриална политика на Европейския съюз ще бъде един от приоритети в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „икономика“. Разискванията за подобен документ вече са започнали в Съюза и имат подкрепата на всички страни-членки. Това стана ясно по времена среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Срещата се проведе по инициатива на работодателската организация и по време на нея представителите на бизнеса дадоха конкретни предложения, които да бъдат включени в програмата на страната ни.

Сред предложените теми от страна на АИКБ за включване в дневния ред на българското председателство е ревизия на дефиницията за малки и средни предприятия и за спазване на Акта за малкия бизнес. Зам.-министър Манолев информира, че именно страната ни отговаря за формулирането на дефиницията за малките и средни предприятия и това е тема, по която ще се работи и след периода на председателството ни. Бизнесът настоява да се обърне и внимание на ниво ЕС за предотвратяване случаите на свръх регулация – тема, която често касае националното законодателство на страните-членки. „Вече е приета Декларация на страните от Вишеградската четворка и България, Румъния, Словения, и Хърватия в тази посока и имаме обща позиция на 8 страни-членки, която ще защитаваме на ниво ЕС“, информира Александър Манолев.

Министерството на икономиката ще подкрепи работодателските организации за включване в дневния ред на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност обсъждането на мерки срещу задълбочаващия се недостиг на човешки ресурси за европейската икономика, стана ясно по време на срещата. Обсъдени бяха и още няколко теми, които да залегнат в дневния ред на Съвета – ревизия на регламентите за държавна помощ, въвеждане в реално действие на принципа за партньорство и управление на множество равнища, както и разглеждане на услугите от общ интерес като възможност за подобряване на социалната и териториална кохезия и насърчаване на икономическия растеж. Сред другите обсъждани въпроси бе включването на тематични събития по време на българското председателство в сектор „икономика“.