Държавите от Вишеградската четворка и Румъния, Словения, България и Хърватия приеха обща декларация за бъдещето на ЕС

Държавите от Вишеградската четворка и Румъния, Словения, България и Хърватия приеха обща декларация за бъдещето на ЕС

Искаме Европа с една скорост, основана на солидарност, сближаване и уважение към основните принципи и ценности, която да интегрира интересите на всички граждани и бизнеса. Това се посочва в Декларацията приета на срещата на министрите на икономиката и министрите, отговарящи за кохезионната политика на страните от Вишеградската четворка (Полша, Унгария, Чехия, Словакия) и Румъния, Словения, България и Хърватия, която се проведе в Варшава. От българска страна в нея участваха вицепремиерът Томислав Дончев и заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, а сред присъстващите бе и еврокомисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер.

„Като едно от основните постижения на ЕС, стабилният вътрешен пазар следва да бъде в основата на всеки сценарий за неговото бъдещо развитие“, каза зам.-министър Манолев по време на дискусиите. Той подчерта, че всеки сценарий за Европа на няколко скорости е неприемлив за България и допълни, че във времена на толкова предизвикателства е важно да се заздравят връзките между страните-членки, вместо да се слагат нови бариери. „Заедно трябва да намерим решение, което да гарантира солиден единен пазар, основан на ефективното прилагане на четирите свободи – стоки, услуги, капитали и хора. Основавайки се на постиженията и добрите страни на ЕС, трябва заедно да изградим едно по-силно бъдеще“, посочи Александър Манолев.

Интеграцията през последните години разшири единния пазар с близо 130 млн. граждани, даде големи възможности за предприемачи и достъп до потребителите от всички държави от ЕС. С присъединяването си към Съюза страните си поставяха за цел премахването на политическите, икономическите и социалните различия в Европа. Продължаването на този път е възможен само ако се запазят четирите свободи и се осигури пълна цялост на единния пазар, се посочва още в приетата декларация. Тя е важна основа за уеднаквяване на позициите между Вишеградската четворка и Румъния, Словения, България и Хърватия при бъдещите дебати между страните-членки на ЕС относно бъдещето на съюза и разписаните сценарии в Бялата книга за реформирането му, след Брекзит.