Германия заема пето място по преки чуждестранни инвестиции за последните 10 години

Германия заема пето място по преки чуждестранни инвестиции за последните 10 години

За 2016 г. износът ни за Германия е в размер на 3,214 млрд. евро, което е ръст от над 11%. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и главния управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара д-р Митко Василев.

„През последните години има устойчив интерес от страна на германския бизнес към България, както и ръст на износа ни към Германия. Трябва да използваме тези предпоставки за привличане на по-големи инвестиции в страната ни“, подчерта зам.-министър Манолев. Д-р Митко Василев допълни, че редица германски компании са изнесли част от своето производство в България и това също допринася за устойчивия ръст на износа. Това дава отражение и на националната икономика, защото тези компании започват да работят с български доставчици и подизпълнители.

Александър Манолев информира, че предстои изпращането на трети съветник по икономическите въпроси в Германия с основната задача за привличане на повече германски инвестиции. Към момента българската държава има двама търговско-икономически представители, които са ситуирани в Берлин и Мюнхен. Все още няма представител в освободеното място във Франкфурт на Майн, но в момента се анализира дали нов експерт да бъде изпратен там или в някоя от другите големи федерални провинции с основна задача – активизиране на контактите на регионално ниво, стана ясно по време на срещата.

Редица компании от Германия откриха предимствата на нашата страна и ние трябва да надграждаме тези позиции както на ниво бизнес, така и на политическо, бе посочено по време на срещата. По данни на БНБ за последните 10 години Германия заема 5-о място по преки чуждестранни инвестиции с общ размер от над 2,959 млрд. евро. „Надграждане на тези резултати е основен приоритет и много ще разчитаме на партньорството на Германо-Българската индустриално-търговска камара, която през годините е доказала своята ефективност“, посочи заместник-министърът.

Д-р Василев предложи да бъде организирано посещение в Свободна държава Бавария през есента на тази година като първа стъпка за реализиране и на реципрочно такова от баварска страна.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. В нея членуват над 530 компании от различни сектори, като седалището ѝ в София е в сградата на Посолството на Федерална Република Германия.