Зам.-министър Манолев обсъди възможностите за засилване на икономическото сътрудничеството с представители на „Египетския съвет за устойчиво развитие“

Зам.-министър Манолев обсъди възможностите за засилване на икономическото сътрудничеството с представители на „Египетския съвет за устойчиво развитие“

Българската страна изразява задоволство от активизирането на българо-египетския търговско-икономически диалог през последните години и ще се стреми за по-нататъшното му развитие и обогатяване.Това заяви заместник-министърът на икономиката Александър Манолев , който проведе среща днес с делегация от „Египетския съвет за устойчиво развитие“ /ЕСУР/, чийто представители са на официално посещение в България във връзка с бизнес форум, организиран съвместно с БТПП. Неправителствената бизнес организация обединява фирми от широк спектър дейности и насърчава връзките на Египет с други страни с цел подпомагане на икономическото сътрудничество.

Зам.-министър Манолев изтъкна, че има устойчив възход на стокообмена между България и Египет в периода 2007-2016г., като в края на 2016 г. той достига 707.4 млн. щ. д. „Увеличаването на двустранния стокообмен е първостепенна задача и ще работим за стимулирането му. Разглеждаме вашата инициатива за организиране на бизнес-форума съвместно с БТПП, като много полезна в тази насока“, каза още заместник-министърът на икономиката.

Президентът на ЕСУР г-н Моатаз Раслан от своя страна посочи, че организацията е втората най-голяма бизнес организация в Египет, като членовете й са над 250 компании от различни сфери на икономиката като земеделието, петролният сектор, химическата индустрия, туризмът, недвижимите имоти, информационните технологии, финансовите услуги, дървообработването, строителството и др. По думите му целта на посещението е египетските бизнесмени да се запознаят с възможностите за сътрудничество с български колеги. Той отправи покана българска бизнес делегация да посети Египет, за да запознае египетските компании с възможностите за бизнес и инвестиции в България.Посланикът на Египет в България Нейно превъзходителство г-жа Манал Ел – Шинау допълни, че египетската страна оценява високо търговско-икономическите отношения с България, и че Египет е най-големият партньор на страната ни в региона.

По време на срещата бяха обсъдени още възможностите за инвестиции и за износ между България и Египет в областта на земеделието, енергетиката, инженеринга и др.